หา Keyword ideas
SEO

หา keyword ideas ผ่าน Neilpatel VS ahrefs

การค้นหา Keyword ที่ใช้กันมากจากสองเครื่องมือ

Neilpatel และ Ahrefs   Keyword idea แสดงคำจำนวนมากที่ลูกค้ามาค้นหาใน Google   Search volume บอกจำนวนการค้นหาของคำแต่ละคำ ช่วยประมูลราคาของคำนั้น ๆ ยิ่งจำนวนการค้นหามากก็ยิ่งประมูลแพงขึ้น

Keyword overview แสดงเวปไซต์ที่ใช้คำนั้น ว่าเวปไซต์ใดติดอันดับใด

Neilpatel จำกัดการใช้งานในส่วนฟรี ถ้าต้องการข้อมูลที่ลึกขึ้นไปต้องเสียเงินรายเดือน
Ahrefs มีฟังค์ชั่นคล้ายกับ Neilpatel จากการใช้งานส่วนตัวของผมพบว่า สถิติของ Neilpatel ค่อนข้างอัพเดตมากกว่า และใกล้เคียงกับความจริงมากกว่าในพื้นที่ประเทศไทย

Similar Posts