กลยุทธ์การแข่งขัน
กลยุทธ์การตลาด

หากลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของคุณด้วย

เมื่อบทความที่แล้วเราพูดถึงกลยุทธ์ 5F ซึ่งผู้คิดค้นคือ Michael E. Porter โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงกลยุทธ์การแข่งขัน หรือ Competitive Strategy มาจากหนังสือของ Michael E. Porter

หนังสือ Competitive Strategy ถูกวางจำหน่ายเมื่อปี ค.ศ. 1998

 

เนื้อหาของกลยุทธ์การแข่งขันนั้นพูดถึงว่าเราควรที่ใช้กลยุทธ์อะไรในการแข่งขันกับตลาด โดยประเมินจากขนาดธุรกิจและอันดับของบริษัทเราในแวดวงอุตสาหกรรมก่อน จากนั้นจึงนำกลยุทธ์เหล่านี้มาใช้

 

โดยแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์หลักได้แก่

 

1.กลยุทธ์ด้านการเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 

โดยการทำธุรกิจที่มุ่งให้ต้นทุนต่ำที่สุดเพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง ซึ่งจะทำให้เราสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกในปริมาณที่มาก เป็นการตัดราคาคู่แข่งไปในตัว โดยวิธีการนี้จะใช้กับเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในอันดับต้นๆของอุตสาหกรรม  เพราะสามารถครองทรัพยากรจำนวนมากได้นั่นเอง (ย้อนดูหลักการใช้กลยุทธ์สำหรับธุรกิจใหญ่ด้วย “กฎของแลนเชสเตอร์”)

 

 

2.กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)

คือการเน้นเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการเพื่อให้สร้างควาามแตกต่างหรือโดดเด่นกว่าเจ้าอื่นๆ ยกตัวอย่างแบรนด์เสื้อผ้า อย่างเช่น Zara คอนเซ็ปต์คือ “ความเร็ว” ที่มีDesigner เป็นของตนเองและผลิตคอลเลคชั่นใหม่ๆได้เสมอ  

 

3.กลยุทธ์เจาะจง (Focus Strategy) 

เน้นตลาดเฉพะกลุ่มหรือ Niche Merket นั่นคือการลงไปในตลาดที่แยกย่อยลงไปอีกยกตัวอย่างเช่นสินค้ารองเท้า ก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มกีฬา คือแบรนด์ Nike ที่จะเน้นเป็นรองเท้าวิ่ง หรือรองเท้าของskechers ที่เน้นใส่เดินสบายดีต่อสุขภาพ ก็จะเป็นตลาดของคนรักสุขภาพ ซึ่งจะไม่อยู่ในโซนกีฬาเป็นต้นครับ 

 

 

เมื่อรู้จักกลยุทธ์ทั้ง 3 แล้ว สิ่งต่อมาคืออะไร?

หากยังไม่แน่ใจว่าจะนำกลยุทธ์ใดมาปรับใช้ ผมมีวิธีเพิ่มเติมครับโดยเราสามารถแบ่งประเภทธุรกิจออกมาได้ 4 ประเภท ได้แก่ ผู้นำ, ผู้ท้าทาย, ผู้ตาม และผู้เจาะตลาดกลุ่มเฉพาะ 

 

ผู้นำ

ส่วนแบ่งตลาด : อันดับ 1 ของตลาด

กลยุทธ์ที่ใช้ : ผลิตสินค้าจำนวนมากและหลากหลาย (Cost Leadership Strategy) 

การพัฒนา : ขายผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงคนหมู่มาก

การผลิต :  ผลิตจำนวนมากเพื่อลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด

การจัดจำหน่าย : ใช้ทุนและส่วนแบ่งตลาดทีมีมาช่วยให้กระจายสินค้าได้อย่างกว้างขวาง

 

 

ผู้ท้าทาย

ส่วนแบ่งตลาด : อันดับ 2 ของตลาด

กลยุทธ์ที่ใช้ : สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)

การพัฒนา : สร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า

การผลิต :  แข่งขันด้วยความโดดเด่นและคุณภาพของสินค้า ถึงแม้จะต้องเพิ่มต้นทุนขึ้นเล็กน้อยก็ตาม

การจัดจำหน่าย : คอยมองหาช่องทางใหม่ๆในการจัดจำหน่ายสินค้า และพยายามบุกเบิกตลาดต่อไป

 

ผู้ตาม

ส่วนแบ่งตลาด : อันดับ 3-5 ของตลาด

กลยุทธ์ที่ใช้ : ตามกระแส

การพัฒนา : ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกระแสนิยมในปัจจุบัน

การผลิต :  ขายสินค้าที่มีคุณภาพสมควรกับราคา

การจัดจำหน่าย : เลือกช่องทางจัดจำหน่ายเฉพาะและหมั่นใช้กลยุทธ์ส่งเสริมยอดขาย

 

ผู้เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม

ส่วนแบ่งตลาด : อันดับท้ายๆของตลาด

กลยุทธ์ที่ใช้ : มองหาช่องว่างที่มีอยู่ในตลาด

การพัฒนา : ดึงดูดลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

การผลิต :  ผลิตจำนวนน้อย แต่เน้นสินค้าที่ตลาดเฉพาะกลุ่มซื้อแน่นอน

การจัดจำหน่าย :  ใช้ช่องทางเฉพาะที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เจาะจงที่สุด

 

เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับกลยุทธ์การแข่งขัน ท่านสามารถนำไปปรับใช้กับองกรค์และควบคู่กับกลยุทธ์ต่างๆได้ จะยิ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

Similar Posts