Facebook

ลดค่าโฆษณาง่ายๆด้วย Content Value

โฆษณาสองตัวนี้มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันแต่แตกต่างกันที่คอนเทนต์ คุณคิดว่าเมื่อนำมายิงโฆษณา ตัวไหนถูกกว่ากัน ?

คอนเทนต์ตัวที่ 1
คอนเทนต์ตัวที่ 2

คำใบ้เพิ่มเติม มีข้อมูล 2 ส่วนที่ผมอยากให้ลองพิจารณาครับ
1. ยอดไลน์ และ
2. ยอดแชร์
ส่วนอื่นขอให้เก็บไว้ก่อน ทีนี้คิดว่าคอนเทนต์ตัวไหนที่นำไปยิงโฆษณาแล้วถูกกว่ากันครับ (ลองคิดเล่นๆก่อนดูเฉลยนะครับ)

คำตอบคือ ………………………….

คือโฆษณาตัวที่ 2 นั่นเอง !!!!

ค่าโฆษณาคอนเทนต์ตัวที่ 1
ค่าโฆษณาคอนเทนต์ตัวที่ 2

จากการทดสอบโดยยิงคอนเทนต์ไปหากลุ่มฟรีแลนซ์ จะเห็นยอดไลน์ในคอนเทนต์ที่ 1 มากกว่า 2 อยู่หลายเท่า ส่วนการแชร์ในคอนเทนต์ที่ 2 มากกว่าคอนเทนต์ที่ 1 ดังนั้นเราสามารถบอกได้ว่าคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ(Value)นั้นเฟสบุ๊คให้ความสำคัญกับยอดแชร์ มากกว่าไลน์นั่นเอง เราสามารถสามารถจำแนกเป็นข้อๆได้ดังนี้

1.Content ที่มี Value คือ คอนเทนต์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

สิ่งแรกที่จะทำให้คอนเทนต์เกิดคุณค่า(value)ได้นั่นคือ การกำหนดคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้คอนเทนต์นั้นมีคุณค่าและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2.Content  ที่มี Value ทำให้เกิดการแชร์ที่เยอะ

หลายครั้งการกดไลน์นั้นอาจหมายถึง ภาพสวย,เนื้อหาดี,กดเป็นมารยาท และอีกหลายเหตุผล ส่วนการกดแชร์นั้นส่วนใหญ่จะหมายถึงเนื้อหาที่ เป็นแรงบรรดารใจ,ให้คุณค่าแก่เรา,มีประโยชน์ หรือเก็บไว้เพื่อดูต่อภายหลัง ดังนั้นการแชร์จึงมีความสำคัญที่มากกว่าการกดไลน์อย่างเห็นได้ชัด

3.Content ที่มี  Value ทำให้ค่าโฆษณาถูกลง

เมื่อเกิดการแชร์ที่มาขึ้น ค่าโฆษณายิ่งถูกลง เพราะเฟสบุ๊คชื่นชอบโฆณษาที่มีการแชร์เยอะๆนั่นเอง

4.Content ที่มี  Value ได้การมีส่วนร่วมที่มาก

สิ่งที่ได้ตามมาคือการเข้าถึงที่เพิ่มมาก ในงบประมาณที่ถูกลง

สรุป  สำหรับท่านที่มีความชำนาญในการยิงแอดอาจใช้เทคนิคต่างๆเพื่อให้ค่าโฆษณาถูกลง ส่วนท่านใดที่เริ่มต้น ผมขอแนะนำให้ท่านโฟกัสในคอนเทนต์เป็นอันดับแรก เพราะคอนเทนต์ที่ดีจะช่วยการทำการตลาดได้มาก และได้ผลลัพธ์ที่ดีตามมาอีกด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า Content is king!!!

Similar Posts