E-Book แจกฟรี

7 สิ่งที่ต้องรู้ กลยุทธ์นำตลาด B2B เข้าสู่ออนไลน์

B2B

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงขึ้น หลายธุรกิจเกิดการ disruption ทำอย่างไรที่เราจะสามารถนำธุรกิจปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอลได้มากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่นั้นปรับตัว จะทำอย่างไรที่เราจะเป็นเจ้าตลาดบนโลก e-commerce  

รู้จักภาพรวมของตลาด

เมื่อไหร่ก็ตามที่นำธุรกิจหรือองค์กรเข้าสู่โลกออนไลน์ ต้องทำความรู้จักตลาดของเราให้ดี มีหลายปัจจัยที่ควรศึกษา เช่น 

      ✅ เครื่องมือ
      ✅ Demand บนโลกออนไลน์
      ✅ คู่แข่ง
      ✅ ช่องทาง
      ✅ และกลยุทธ์ 

รู้จักเครื่องมือ

รู้จักเครื่องมือเพื่อช่วยในการขยายและเจาะตลาด โดยเครื่องมือในที่นี้ถูกแบ่งหน้าที่หลักๆเป็น 2 ส่วนคือ แพลตฟอร์ม และการเก็บข้อมูล   

 

รู้จักเครื่องมือ

รู้จักเครื่องมือเพื่อช่วยในการขยายและเจาะตลาด โดยเครื่องมือในที่นี้ถูกแบ่งหน้าที่หลักๆเป็น 2 ส่วนคือ แพลตฟอร์ม และการเก็บข้อมูล   

 

วางกลยุทธ์

การวางกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นลักษณะ B2B และ B2C มีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านความต้องการของลูกค้า การตัดสินใจ และการสร้างแบรนด์ต่างๆ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการปูความเข้าใจพื้นฐาน

B2B

สิ่งที่ท่านจะได้รับจาก E-Book นี้

1️⃣ ความเข้าใจในธุรกิจประเภท B2B
2️⃣ความแตกต่างระหว่างธุรกิจประเภท B2B และ B2C
3️⃣เพราะอะไรถึงต้องนำธุรกิจ B2B เข้าสู่โลกออนไลน์
4️⃣ความสำคัญของ Demand ในธุรกิจของเราบนโลกออนไลน์
5️⃣รู้จักเครื่องมือที่สำคัญ
6️⃣SEO คือสิ่งที่ต้องรู้
7️⃣ระบบอัตโนมัติสำคัญอย่างไร

ดาวน์โหลด E-book

เว็บไซต์ของเรามีการเก็บ cookies ซึ่งเก็บข้อมูลว่าคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรและช่วยให้เราจดจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการทำ analytics และนำมาสู่การทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ดียิ่งขึ้น