กลยุทธ์ธุรกิจ SWOT
กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 02: SWOT วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทและตัวเราSWOT เป็นกลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมมากและสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางทั้งในองค์กร รวมทั้งสามารถใช้วิเคราะห์ตัวคุณเองในด้านต่างๆได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้าน ความรู้ เวลา การเงิน สุขภาพ และความสัมพันธ์ ก็สามารถใช้ SWOT มาช่วยในการวิเคราะห์ได้  

โดยข้อมูลประวัติกลยุทธ์ SWOT จากเว็บไซต์ www.marketingteacher.com เล่ามา SWOT ถูกคิดค้นโดยศาสตราจารย์ Geogrge Albert Smith Jr และ C Roland Christiensen ช่วงต้นปีค.ศ.1950 และในปีค.ศ. 1960-1970 ศาสตราจารย์ Albert Humphrey แห่งมหาวิทยาลัย Stanford ได้นำโปรเจคนี้มาตีแผร่ในนิตสาร Fortune 500 หลังจากนั้นกลยุทธ์ SWOT จึงมีการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น

 

โดยกลยุทธ์นี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนตามชื่อ SWOT นั่นคือ S=Strengths (จุดแข็ง) , W=Weaknesses (จุดด้อย) , O=Opportunities (โอกาส) , Threats (อุปสรรค)  โดยมอง SW เป็นปัจจัยภายใน และ OT เป็นปัจจัยภายนอก

https://www.business-to-you.com/swot-analysis/

กรณีศึกษา

เมื่อเรารู้ความหมายแต่ละตัวอักษรของ SWOT แล้ว ทีนี้ลองมาวิเคราะห์กันดูครับ  ตัวอย่างที่ผมนำมาเป็นการวิเคราะห์ SWOT ของ 7-Eleven เราลองมาดูตัวอย่างกันครับ

 

โดย SWOT สามารถนำจุดแข็งและจุดอ่อนที่เราวิเคราะห์นำมาจับคู่กับโอกาสและอุปสรรคได้อีกด้วย โดยจะได้กราฟเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับ  

https://www.business-to-you.com/swot-analysis/

 

การนำปัจจัยภายในและภายนอกมาผสมผสานกัน เราสามารถนำมาวิเคราะห์เป้าหมายชีวิตของเราได้อีกด้วย ยกตัวอย่างจากภาพประกอบนี้นะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะนำมาเชื่อมโยงได้อย่างไรบ้าง

https://medium.com/

เราสามารถเชื่อมโยงได้ครับเช่นดูจาก S และ O  

S  เราสามารถเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา ซึ่งเข้ากับ O ในฝั่งของเทรน Big Data และ AI ที่กำลังมา แล้วเราก็จับสองตัวนี้มาสร้างพฤติกรรม(Take action)ของเราครับเพิ่มขึ้นมาได้ว่า  

SO :  ใช้เวลาว่างศึกษาการเขียนโค้ด Big Data และ AI มากขึ้น   

เพียงแค่นี้เราก็สามารถมองหาช่องทางและโอกาสผนวกกับจุดอ่อนจุดแข็งให้กับบริษัท องค์กร และการบริหารตัวเราเองได้แล้วครับ  

 

Similar Posts