หากลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของคุณด้วย
กลยุทธ์การตลาด

หากลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของคุณด้วย

เมื่อบทความที่แล้วเราพูดถึงกลยุทธ์ 5F ซึ่งผู้คิดค้นคือ Michael E. Porter โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงกลยุทธ์การแข่งขัน หรือ Competitive Strategy มาจากหนังสือของ Michael E. Porter หนังสือ Competitive Strategy ถูกวางจำหน่ายเมื่อปี ค.ศ. 1998   เนื้อหาของกลยุทธ์การแข่งขันนั้นพูดถึงว่าเราควรที่ใช้กลยุทธ์อะไรในการแข่งขันกับตลาด โดยประเมินจากขนาดธุรกิจและอันดับของบริษัทเราในแวดวงอุตสาหกรรมก่อน จากนั้นจึงนำกลยุทธ์เหล่านี้มาใช้   โดยแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์หลักได้แก่   1.กลยุทธ์ด้านการเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy)  โดยการทำธุรกิจที่มุ่งให้ต้นทุนต่ำที่สุดเพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง ซึ่งจะทำให้เราสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกในปริมาณที่มาก เป็นการตัดราคาคู่แข่งไปในตัว โดยวิธีการนี้จะใช้กับเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในอันดับต้นๆของอุตสาหกรรม  เพราะสามารถครองทรัพยากรจำนวนมากได้นั่นเอง (ย้อนดูหลักการใช้กลยุทธ์สำหรับธุรกิจใหญ่ด้วย “กฎของแลนเชสเตอร์”)     2.กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) คือการเน้นเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการเพื่อให้สร้างควาามแตกต่างหรือโดดเด่นกว่าเจ้าอื่นๆ ยกตัวอย่างแบรนด์เสื้อผ้า อย่างเช่น Zara คอนเซ็ปต์คือ “ความเร็ว” ที่มีDesigner เป็นของตนเองและผลิตคอลเลคชั่นใหม่ๆได้เสมอ     3.กลยุทธ์เจาะจง (Focus…

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 04: เริ่มต้นธุรกิจด้วย 3M Model
กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 04: เริ่มต้นธุรกิจด้วย 3M Model

สำหรับใครที่หาวิธีการเริ่มต้นโมเดลธุรกิจแบบง่ายๆ วันนี้ผมมีวิธีคิดที่จะช่วยคุณเริ่มต้นธุรกิจแบบง่ายๆมาฝากกันครับ สิ่งนี้เราเรียกว่า 3M Model หลักการคิดนั้นง่ายมาก 3M มาจาก Men(คน) Materials(วัตถุดิบ) และ Money(เงิน) โดยให้เราคิดในแต่ละส่วนนะครับว่าต้องมีอะไรบ้าง  มาดูวิธีคิดกันครับ Men(คน) คำถามที่สำคัญคือ  ต้องมีบุคลกรตำแหน่งใด้บ้าง ทักษะความสามารถที่ต้องการ ยกตัวอย่างร้านอาหาร ตำแหน่งที่เราจะมีคือ เชฟ, ผู้ช่วยเชฟ, แม่บ้าน, เด็กเซิร์ฟ เป็นต้น Materials(วัตถุดิบ) สิ่งใดบ้างที่เราจะต้องมี ไม่ว่าจะเป็นช่วงเริ่มต้น หรือเป็นวัตถุดิบหมุนเวียน  ช่วงเริ่มต้นเช่น  ห้องครัว ตกแต่งร้านอาหาร ต่างๆ  ส่วน Money(เงิน) ไว้คิดสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าทำร้านอาหาร ห้องครัว ร้านค้า หรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนคือ เงินเดือนพนักงาน ค่าวัตถุดิบอาหาร เงินทุนสำรองที่ต้องมีเป็นต้น จะเห็นว่าแม้จะมีหัวข้อหลักอยู่แค่ 3 หัวข้อ แต่เมื่อลองมาวิเคราะห์แล้วมีรายละเอียดหลายอย่างมากที่เราควรจะคิดวางแผนไว้ก่อนที่จะเปิดธุรกิจของเราขึ้นมาจริงๆ  

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 03: PEST วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกระดับมหภาค
กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 03: PEST วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกระดับมหภาค

สำหรับ PEST เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยในการขยายวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกมากขึ้น  เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจเพื่อที่เราจะสามารถกำหนดทิศทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัย 4 หลักคื การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี PEST ได้ถูกคิดค้นขึ้นโดยศาตราจารย์ Francis Aguilar ในปีค.ศ.1967 โดยถูกนำมาใช้ควบคู่กับกลยุทธ์ SWOT เป็นหลักเพื่อใช้ในการบริหารและสร้างโมเดลธุรกิจในองค์กรขึ้นมานั่นเอง ประโยชน์ที่จะได้จากการทำ PEST เข้าสถานการณ์ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น สร้างการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว ใส่ใจต่อเหตุการณ์ผลกระทบในด้านอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รู้ข้อมูลเชิงลึกในการสร้างโอกาสในธุรกิจของเรามากขิ่งขึ้น เรามาดูในแต่ละส่วนของ PEST กันครับ P = Politics (การเมือง)    สิ่งที่นำมาวิเคราะห์คือนโยบายของรัญต่างๆในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังมา มาตรการที่รัฐใช้รับมือกับเรื่องต่างๆ การแก้ไขกฏหมายและการบังคับใช้กฎหมายในด้านเศรษฐกิจหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นต้น E = Economics (เศรษฐกิจ) สภาวะเศรษฐกิจทั้งปัจจุบันและอนาคตทิศทางจะเป็นอย่างไร การเติบโตในตลาดของเราหรือตลาดเพื่อนบ้านไปในทิศทางไหน สิ่งเหล่านี้เราสามารถนำมาคาดการล่วงหน้าเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นให้กับธุรกิจของเราได้ S = Society (สังคม) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม อัตราการเติบโต ค่าครองชีพ การเป็นอยู่ หรือเทรนที่พฤติกรรมของคนปัจจุบันเป็นอย่างไรสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้ครับ   T = Technology…

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 02: SWOT วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทและตัวเรา
กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 02: SWOT วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทและตัวเรา

SWOT เป็นกลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมมากและสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางทั้งในองค์กร รวมทั้งสามารถใช้วิเคราะห์ตัวคุณเองในด้านต่างๆได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้าน ความรู้ เวลา การเงิน สุขภาพ และความสัมพันธ์ ก็สามารถใช้ SWOT มาช่วยในการวิเคราะห์ได้   โดยข้อมูลประวัติกลยุทธ์ SWOT จากเว็บไซต์ www.marketingteacher.com เล่ามา SWOT ถูกคิดค้นโดยศาสตราจารย์ Geogrge Albert Smith Jr และ C Roland Christiensen ช่วงต้นปีค.ศ.1950 และในปีค.ศ. 1960-1970 ศาสตราจารย์ Albert Humphrey แห่งมหาวิทยาลัย Stanford ได้นำโปรเจคนี้มาตีแผร่ในนิตสาร Fortune 500 หลังจากนั้นกลยุทธ์ SWOT จึงมีการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น   โดยกลยุทธ์นี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนตามชื่อ SWOT นั่นคือ S=Strengths (จุดแข็ง) , W=Weaknesses (จุดด้อย) , O=Opportunities (โอกาส)…

กลยุทธ์ขายของแพงระยะยาว ไม่ต้องยิงแอดสักบาท
Facebook

กลยุทธ์ขายของแพงระยะยาว ไม่ต้องยิงแอดสักบาท

หากวันนี้เรามีสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของราคาที่แพง เช่นหลักหมื่น แสน หรือว่าหลักล้าน ทำอย่างไรที่เราจะสามารถขายสินค้าได้และสามารถขายได้ระยะยาว วันนี้ผมมีกลยุทธ์ดีๆที่จะช่วยให้คุณขายสินค้าที่แพงได้พร้อมกับสามารถคงอยู่ในตลาดได้ระยะยาว มากไปกว่านั้นสามารถที่จะตัดเรื่องการยิงโฆษณาไปได้ด้วย เรียกได้ว่ามีแต่ได้กับได้จริงๆ  รู้จักประเภทของสินค้า โดยหลักๆเราสามารถแยกสินค้าได้ 2 ประเภทคือ High & Low Involvement  โดย Low Involvement คือสินค้าที่มีราคาไม่สูง ลูกค้าจึงสามารถซื้อและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วได้อย่างรวดเร็ว เช่น ของแฟชั่นไม่เกินหลักหมื่น อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น    ส่วน High Involvement คือสินค้าที่มีราคาสูง ลูกค้าจึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างมาก มีการเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นและให้ความสำคัญกับแบรนที่มากขึ้น สินค้าประเภทนี้เช่น คอร์สออนไลน์ อสังหาฯ รถ การลงทุน และอื่นๆเป็นต้น ทำไมการตลาดแบบยิงแอดถึงไม่เหมาะกับสินค้าประเภทนี้ การใช้วิธียิงแอดโฆษณาเราสามารถจัดวางได้หลายวิธี เราสามารถสร้างยอดขายในระยะสั้นด้วยกลยุทธ์ในการยิงโฆษณาได้ แต่ระยะยาวอาจไม่เหมาะกับสินค้าประเภท High Involvment ยิ่งคุณไม่ใช่รายใหญ่ด้วยแล้ว การยิงโฆษณาจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรโฟกัสตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นกลยุทธ์แบบเน้นสร้างคุณค่าจึงเป็นกลยุทธ์ที่อยากจะแนะนำครับ รู้จักกลยุทธ์การตลาดแบบเน้นสร้างคุณค่า สิ่งที่สำคัญก็คือการเน้นขายระยะยาวและผลักดันแบรนด์มากกว่าการซื้อโฆษณาเพื่อผลักดันยอดขาย กลยุทธ์นี้ถูกใช้ในเพจ Getupteacher  โดยโค้ชออย ทีมนักการตลาด จากเริ่มเพจเริ่มต้นจนมาสู่ยอดติดตามถึง 1…