กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 04: เริ่มต้นธุรกิจด้วย 3M Model
กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 04: เริ่มต้นธุรกิจด้วย 3M Model

สำหรับใครที่หาวิธีการเริ่มต้นโมเดลธุรกิจแบบง่ายๆ วันนี้ผมมีวิธีคิดที่จะช่วยคุณเริ่มต้นธุรกิจแบบง่ายๆมาฝากกันครับ สิ่งนี้เราเรียกว่า 3M Model หลักการคิดนั้นง่ายมาก 3M มาจาก Men(คน) Materials(วัตถุดิบ) และ Money(เงิน) โดยให้เราคิดในแต่ละส่วนนะครับว่าต้องมีอะไรบ้าง  มาดูวิธีคิดกันครับ Men(คน) คำถามที่สำคัญคือ  ต้องมีบุคลกรตำแหน่งใด้บ้าง ทักษะความสามารถที่ต้องการ ยกตัวอย่างร้านอาหาร ตำแหน่งที่เราจะมีคือ เชฟ, ผู้ช่วยเชฟ, แม่บ้าน, เด็กเซิร์ฟ เป็นต้น Materials(วัตถุดิบ) สิ่งใดบ้างที่เราจะต้องมี ไม่ว่าจะเป็นช่วงเริ่มต้น หรือเป็นวัตถุดิบหมุนเวียน  ช่วงเริ่มต้นเช่น  ห้องครัว ตกแต่งร้านอาหาร ต่างๆ  ส่วน Money(เงิน) ไว้คิดสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าทำร้านอาหาร ห้องครัว ร้านค้า หรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนคือ เงินเดือนพนักงาน ค่าวัตถุดิบอาหาร เงินทุนสำรองที่ต้องมีเป็นต้น จะเห็นว่าแม้จะมีหัวข้อหลักอยู่แค่ 3 หัวข้อ แต่เมื่อลองมาวิเคราะห์แล้วมีรายละเอียดหลายอย่างมากที่เราควรจะคิดวางแผนไว้ก่อนที่จะเปิดธุรกิจของเราขึ้นมาจริงๆ  

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 03: PEST วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกระดับมหภาค
กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 03: PEST วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกระดับมหภาค

สำหรับ PEST เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยในการขยายวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกมากขึ้น  เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจเพื่อที่เราจะสามารถกำหนดทิศทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัย 4 หลักคื การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี PEST ได้ถูกคิดค้นขึ้นโดยศาตราจารย์ Francis Aguilar ในปีค.ศ.1967 โดยถูกนำมาใช้ควบคู่กับกลยุทธ์ SWOT เป็นหลักเพื่อใช้ในการบริหารและสร้างโมเดลธุรกิจในองค์กรขึ้นมานั่นเอง ประโยชน์ที่จะได้จากการทำ PEST เข้าสถานการณ์ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น สร้างการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว ใส่ใจต่อเหตุการณ์ผลกระทบในด้านอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รู้ข้อมูลเชิงลึกในการสร้างโอกาสในธุรกิจของเรามากขิ่งขึ้น เรามาดูในแต่ละส่วนของ PEST กันครับ P = Politics (การเมือง)    สิ่งที่นำมาวิเคราะห์คือนโยบายของรัญต่างๆในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังมา มาตรการที่รัฐใช้รับมือกับเรื่องต่างๆ การแก้ไขกฏหมายและการบังคับใช้กฎหมายในด้านเศรษฐกิจหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นต้น E = Economics (เศรษฐกิจ) สภาวะเศรษฐกิจทั้งปัจจุบันและอนาคตทิศทางจะเป็นอย่างไร การเติบโตในตลาดของเราหรือตลาดเพื่อนบ้านไปในทิศทางไหน สิ่งเหล่านี้เราสามารถนำมาคาดการล่วงหน้าเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นให้กับธุรกิจของเราได้ S = Society (สังคม) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม อัตราการเติบโต ค่าครองชีพ การเป็นอยู่ หรือเทรนที่พฤติกรรมของคนปัจจุบันเป็นอย่างไรสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้ครับ   T = Technology…

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 02: SWOT วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทและตัวเรา
กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 02: SWOT วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทและตัวเรา

SWOT เป็นกลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมมากและสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางทั้งในองค์กร รวมทั้งสามารถใช้วิเคราะห์ตัวคุณเองในด้านต่างๆได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้าน ความรู้ เวลา การเงิน สุขภาพ และความสัมพันธ์ ก็สามารถใช้ SWOT มาช่วยในการวิเคราะห์ได้   โดยข้อมูลประวัติกลยุทธ์ SWOT จากเว็บไซต์ www.marketingteacher.com เล่ามา SWOT ถูกคิดค้นโดยศาสตราจารย์ Geogrge Albert Smith Jr และ C Roland Christiensen ช่วงต้นปีค.ศ.1950 และในปีค.ศ. 1960-1970 ศาสตราจารย์ Albert Humphrey แห่งมหาวิทยาลัย Stanford ได้นำโปรเจคนี้มาตีแผร่ในนิตสาร Fortune 500 หลังจากนั้นกลยุทธ์ SWOT จึงมีการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น   โดยกลยุทธ์นี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนตามชื่อ SWOT นั่นคือ S=Strengths (จุดแข็ง) , W=Weaknesses (จุดด้อย) , O=Opportunities (โอกาส)…

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 01: วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้วย 3C Model
กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 01: วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้วย 3C Model

กลยุทธ์ 3C Model คือ รูปแบบการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง พัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ. 1982 โดย Kenichi Ohmae นักทฤษฎีองค์กรและนักกลยุทธ์ธุรกิจที่มีชื่อเสียงชาวญี่ปุ่นและยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับการวางกลยุทธไว้หลายเล่ม   โดยในยุคแรกนั้นถูกใช้ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาได้มาการพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้กับองค์กร และบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยหลักของบริษัทให้สอดคล้องกัน โดยปัจจัยหลักๆนั้นมีอยู่ 3 ส่วน ซึ่งแบ่งเป็น 3C ตามชื่อของโมเดลนั่นคือ  ลูกค้า(Customer) คู่แข่ง(Competitor) และ บริษัท(Company)   ลูกค้า(Customer) โดยหัวใจในการวิเคราะห์ลูกค้า เช่น ขนาดของตลาดว่ามีความต้องการมากน้อยแค่ไหน และมีเปอเซ็นหรือจำนวนเท่าไหร่ อัตราการเติบโต โครงสร้าง และระดับความอิ่มตัว ลักษณะเฉพาะตัว ความต้องการ พฤติกรรมของลูกค้าเป็นอย่างไร กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง แม้ว่าจะมีสินค้าลักษณะเดียวกันแต่ก็มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจนเช่น  Red bull เน้นกลุ่มกีฬาเอ็กตรีม, M-150 เน้นกลุ่มวัยกลางคนที่ หรือ Shark ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการกินให้เป็นกระป๋องและรสชาติกินง่ายขึ้นและเป็นรูปแบบ no sugar เน้นกลุ่มคนรักสุขภาพ  คู่แข่ง(Competitor) จำนวนคู่แข่งมีมากน้อยแค่ไหน  ส่วนแบ่งทางตลาด…